InAu

Registrace uživatele

Pokud jste registrovanými uživateli serveru Smaxy.cz nebo inKup.cz, nemusíte se znovu registrovat. Stačí, abyste si kliknutím na tento odkaz rozšířili svůj uživatelský účet. Výhodou rozšířeného účtu je, že máte nastavení a doklady ze všech portálů vždy pohromadě.

Druh subjektu:  
 
Základní firemní údaje
Název:
IČ:
DIČ:
 
Základní informace
Jméno:
Příjmení:
Telefon: (ve formátu +420 xxxxxxxxx)
E-mail:
 
Fakturační adresa
Ulice a č.p.:
Obec:
PSČ:
Stát:
 
Přihlašovací údaje
Uživatelské jméno:
Heslo: (minimálně 5 znaků)
Heslo (pro ověření):
 
Pozvi přátele - za každého získáš 1 kredit! (volitelné)
1. přítel - e-mail:
1. přítel - text:
2. přítel - e-mail:
2. přítel - text:
 
Tímto potvrzuji, že jsem starší 18 let a způsobilý k právním úkonům. Souhlasím s uzavřením Smlouvy o užívání aukčního systému InAu, jejíž nedílnou součástí jsou obecné obchodní podmínky a tímto prohlašuji, že jsem se s nimi seznámil a souhlasím s nimi. Zároveň souhlasím, v souladu s obchodními podmínkami, se zasíláním nekomerčních sdělení označených jako "důležitá sdělení" na výše uvedený e-mail.
Prohlašuji, že na InAu.cz nemám doposud registrovaný žádný uživatelský účet a ani mi žádný předchozí účet nebyl zablokován. Zároveň jsem si vědom(a) toho, že při registraci druhého a každého dalšího účtu budou všechny moje účty zablokovány a v případě výhry v aukci mi nebude zboží pro porušení obchodních podmínek dodáno a aukce bude anulována.
 


Odesláním registračního elektronického dotazníku dávám souhlas se zpracováním a zveřejňováním svých osobních údajů obsažených v dotazníku. Souhlasím s tím, aby provozovatel tohoto serveru shromažďoval, zpracovával a uchovával moje osobní údaje, které jsem mu při registraci poskytl. Dále tímto výslovně prohlašuji, že jsem byl v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování osobních údajů a tento souhlas dávám na dobu neurčitou.

Jsem si vědom či vědoma, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.

Aukce partnerských portálů
Ikona aukce